veřejné dokumenty

Tyto dokumenty označené jako veřejné lze stáhnout z přihlašovací stránky bez přihlášení

kalkulace ročních úspor za teplo pro jednotlivé byty:

http://moskevska2717.svjo.cz/dokumenty/stahnout/21776

kalkulace úspor tepelného čerpadla a zateplení:

http://moskevska2717.svjo.cz/dokumenty/stahnout/15879

náklady na teplo s tepelným čerpadlem v ulici Pražského povstání v Táboře:

https://moskevska2717.svjo.cz/dokumenty/stahnout/15880

srovnání dodavatelů elektřiny pro roční spotřebu 2000 kWh, jistič 1x25A:

https://moskevska2717.svjo.cz/dokumenty/stahnout/13362